Szukaj:

Świadczenia

Podczas zawarcia umowy o pracę pracodawca odpowiedzialny jest za szereg świadczeń względem swojego pracownika. Przede wszystkim są to świadczenia zdrowotne i różnego typu składki, które pracodawca zobowiązany jest odprowadzać. Inne świadczenia związane są z urlopami pracowniczymi, zapewnieniem odpowiednich kursów i szkoleń oraz pokrycia ich kosztów, jeśli dana praca tego wymaga. Jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie pracy wówczas powinien mieć na swym koncie wykorzystany urlop oraz otrzymać wynagrodzenie za ten okres. Pracownik na podstawie umowy o pracę ma prawo do wszystkich ubezpieczeń społecznych, czyli emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych, obok pracownika ubezpieczona jest również jego rodzina z tytułu śmierci lub zdarzeń losowych, chorobowych.